Vereniging

MVV Ascia is in 2015 opgericht en heeft als doel het faciliteren van deelname aan Historical Medieval Battle toernooien en het faciliteren van trainingen hiervoor. MVV Ascia kent op dit moment de volgende functionarissen:

  • Voorzitter: Colin Toonen
  • Secretaris: Dusty Franken
  • Penningmeester: Bianca Pieters
  • Algemeen bestuurslid: Jeroen Woeltjes

 

  • Teamcaptain heren: Fabian Kuiper
  • Vicecaptain heren: Thijs Boekhout

Ascia is als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68659148.